banner

Vespers

Opnieuw organiseren verschillende geloofsgenootschappen in Nieuw -West samen vespers in de veertigdagentijd 2015.
U bent van harte welkom voor bezinning en een eenvoudige maaltijd. Het thema dit jaar is Open Handen
openhandenkleur

1 april         Leger des Heils, Burg. Vening Meineszln. 64

Maaltijd: 18:00; vesper: 19:00.
Voor de maaltijd graag (uiterlijk zondag ervoor) opgeven in eigen geloofsgemeenschap of via ds. Myburgh, , 068193883

Verbouwing

verbouwenbordRenovatie gaat nu echt beginnen!
Na de voortvarende sloop van de achterzijde van de kerk op 15 januari lag het werk weer stil. Dat had te maken met het feit dat de renovatie van de kerk en de nieuwbouw in handen is van twee verschillende aannnemers. Zolang de muur aan de achterzijde niet geplaatst is, kan er niet gewerkt worden in de kerk. Die muur hoorde bij de nieuwbouw, maar is nu toegewezen aan de renovatie. Dat betekent dat er nu gerenoveerd kan worden.
Op woensdag 25 maart is de keuken gesloopt, is er een sleuf gegraven aan de voorzijde van de kerk ( waarbij helaas veel narcissen sneuvelden) en is ook een begin gemaakt met het verwijderen van het doopvont, de preekstoel en de tafel uit de kerkzaal.
150325bijdekeuken150325hierwasdekeuken150325doopvont

Paasactiviteiten 2015

bannerPasen2015

De week voor Pasen heet in de christelijke traditie de Goede of Stille Week.
Op de website www.pasen020.nl/stilleweek is er voor alle zeven dagen van deze week – van Palmpasen (29 maart) tot en met Paasmorgen (5 april) - een tekst te vinden die het paasverhaal vertelt. De teksten van de digitale kalender zijn geschreven door mensen betrokken bij kerk en stad, zoals de projectleider van het Loket Levensvragen. Ze zijn verrassend, bemoedigend, soms confronterend en bieden elke dag opnieuw een tekst om bij stil te staan in de Stille Week. De kalender begint op Palmpasen, zondag 29 maart, en eindigt op Pasen, 5 april. De tekst van de dag kan worden ontvangen door een mailadres in te vullen.

Pasen belangrijkste feest voor christenen
Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke feestkalender. Voorafgaand aan Pasen is er in kerken aandacht voor het lijden en sterven van Jezus. ‘In deze dagen gedenken wij de weg van Jezus, die zo onverdraaglijk enthousiast vertelde over God, en over Gods liefde voor mensen, dat hij eraan ten onder ging’, schrijft dominee Julia van Rijn, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, in een column. In de paasnacht maakt het duister van het lijden plaats voor het licht van paasmorgen en vieren christenen het feest van de hoop. ‘Dat uit passie toch Pasen voortkwam, danken we aan God, die niet wilde dat de weg van Jezus dood liep’, volgens Van Rijn.

Op de website www.pasen020.nl vindt u alle paasvieringen in heel Amsterdam en Amstelveen.

Voorjaar 2015

Ook al kerken we op dit moment niet in het gebouw en lijkt er weinig te gebeuren, de narcissen laten zich er niet van weerhouden om te bloeien. Een teken van hoop!    

naamenarcisSinds woensdag 25 maart zijn de bollen verdwenen. Langs de kerk wordt een sleuf gegraven en daarbij sneuvelden helaas veel bollen. We hebben een deel nog kunnen redden, toen we dit zagen gebeuren. Deze laten we ergens anders overzomeren, zodat ze dit najaar weer geplant kunnen worden. Het betekent wel dat er een begin is gemaakt met de renovatie en dat is heel wat bollen waard.
                                                                                                                                                         150325gravensleuf