banner

Pionieren in West

Startviering 'Pionieren in Nieuw-West"

Op 1 September jl. is een Pioniersproject gestart vanuit onze drie wijkgemeenten De Ark-Jacobuskapel, Osdorp-Sloten en De Ontmoeting. 
Ds. Klaas de Lange, Jeannet van Doorn en Martin de Jong zijn aangesteld als pioniers en tijdens een viering zullen zij verbonden worden aan dit project en zal Gods zegen worden gevraagd voor hen en voor het werk in de komende jaren. Een mooie start die vraagt om een speciale viering!
Kijk verder onder hun eigen tab of lees meer hieronder.

Ontmoetingsbijeenkomsten/ groothuisbezoek

OntmoetingIn het voor- en najaar organiseren we ontmoetingsbijeenkomsten rond een geloofsonderwerp.
Het thema voor het najaar van 2014  is: Met hart en ziel verbinden. Ds Miekie Myburgh en Diane Vonk nodigen u uit om aan de bijeenkomsten deel te nemen op:
woensdag    8 oktober van 14.30 - 16.00 uur of
donderdag   9 oktober van 19.30 - 21.00 uur of
maandag   13 oktober van 14.30 - 16.00 uur of
dinsdag     21 oktober van 19.30 - 21.00 uur 
U kunt zich via de intekenlijst na de kerkdienst of via de mail of telefoon opgeven bij één van de beide voorgangers.

Verbouwing

verbouwenbordDe komende maanden zal een ingrijpende renovatie plaatsvinden van De Ark. De laatste kerkdienst in De Ark was op 23 maart. We genieten tijdelijk gastvrijheid in de Jan de Doperkerk, Poeldijkstraat 8, 1059 VM Amsterdam. Een aantal andere activiteiten zal daar ook plaatsvinden, maar soms zullen we onze toevlucht nemen tot De Drie Hoven, een verzorg- en verpleeginrichting vlak naast De Ark. Daar hebben de predikant en de pastor voorlopig hun werkruimten gekregen.
De gehele renovatie zal hoogstwaarschijnlijk niet voor het einde van 2014 zijn afgerond. Onder andere via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Rouwgroep Amsterdam-West

Gesprekken voor mensen in rouw

rouw2Op 16 oktober gaat in Amsterdam West een nieuwe rouwgroep van start voor mensen die rouwen om een overleden partner. Er zijn acht bijeenkomsten op de donderdagochtend van 10.30-12.30 uur in de Huiskamer van de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Slotermeer. De rouwgroep staat open voor iedereen uit Amsterdam West of van daarbuiten, die rouwt om een overleden partner. Alle religieuze en culturele achtergronden zijn welkom.