bannerArk

Rooster kerkdiensten

Datum Voorganger Bijzonderheden: Alle diensten vanaf 12 april in Coffeemania, Ottho Heldringstraat 3
zo  6 sept 10.00
Geen dienst 14.30 gezamenlijke dienst in de Nieuwe kerk op de Dam i.v.m. 10 jaar Protestantse Kerk Amsterdam
zo 13 sept 10.00  ds Coosje Verkerk  
zo 20 sept 10.00 ds M. Myburgh   

Verbouwing

verbouwenbordDe renovatie is nu goed op gang!

Gestaag vordert de renovatie. De kerkzaal is helemaal leeg gehaald. Het hout van de banken is bewaard en wordt gebruikt om nieuwe liturgische onderdelen van te maken zoals preekstoel, tafel en doopvont. De afscheiding voor de keuken staat nu op zijn plaats en men is begonnen met het verwijderen van de ramen. Aan de achterzijde is de fundering met vloer voor de nieuwbouw gelegd.   

openarkopenark openkeukenopenkeuken                                                    geslotenArk

Voorafgaand aan de sloop vond  eerst een asbestsanering plaats. 

De plattegrond van het kerkgebouw zal opnieuw worden ingedeeld, waarbij de nevenruimten veel kleiner zullen worden door de geplande nieuwbouw, die gedeeltelijk ten koste van het huidige kerkgebouw zal gaan. De ramen, de verwarming en alle elektra worden geheel vernieuwd en alle ruimten worden opnieuw geschilderd en van nieuwe vloerbedekking voorzien. 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de dienst van zondag 30 augustus werden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd. Carien Smallenbroek en Arjen-Sjoerd de Vries werden bevestigd als ouderling, Cor Piening werd bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De gemeente en de kerkenraad wensen deze drie nieuwe kerkenraadsleden veel inspiratie en plezier toe en hopen en verwachting dat zij een prettige tijd zullen hebben in hun nieuwe functie.