banner

Verbouwing

De komende maanden zal een ingrijpende renovatie plaatsvinden van De Ark. De laatste kerkdienst in De Ark was op 23 maart. We genieten tijdelijk gastvrijheid in de Jan de Doperkerk, Poeldijkstraat 8, 1059 VM Amsterdam. Een aantal andere activiteiten zal daar ook plaatsvinden, maar soms zullen we onze toevlucht nemen tot De Drie Hoven, een verzorg- en verpleeginrichting vlak naast De Ark. Daar hebben de predikant en de pastor voorlopig hun werkruimten gekregen.
De gehele renovatie zal hoogstwaarschijnlijk niet voor het einde van 2014 zijn afgerond. Onder andere via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vrouwenkring

vrouwenkringTIJDENS DE ZOMER GAAN WE DOOR: 24 JULI, 14 EN 28 AUGUSTUS
Er zijn elke tweede en vierde donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur bijeenkomsten op wisselende plaatsen (tijdens de verbouwing van de Ark). Informeer bij mw. Boon naar de juiste locatie. Op deze avonden staat vooral de onderlinge ontmoeting centraal. Er is geen speciaal programma.

Koffie-uurtje Jacobuskapel in Jan de Doper

KoffieJacobuskapelOOK TIJDENS DE ZOMERMAANDEN
Koffiedrinken elke dinsdagochtend 
van 11.00 -13.00 uur 
Vanaf 12.30 uur lunchen we gezamenlijk
Vanwege de sloop van de Jacobuskapel komen we bij elkaar in de grote zaal van St. Jan de Doper, Poeldijkstraat 8

Rouwgroep Amsterdam-West

Gesprekken voor mensen in rouw

Op 16 oktober gaat in Amsterdam West een nieuwe rouwgroep van start voor mensen die rouwen om een overleden partner. Er zijn acht bijeenkomsten op de donderdagochtend van 10.30-12.30 uur in de Huiskamer van de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Slotermeer. De rouwgroep staat open voor iedereen uit Amsterdam West of van daarbuiten, die rouwt om een overleden partner. Alle religieuze en culturele achtergronden zijn welkom.