banner

Doopdienst Miguel Raadsen

Op zondag 21 december is Miguel Raadsen gedoopt in en oecumenische viering in de Jan de Doper.
Hieronder een paar foto's van die gelegenheid.
DoopMiguel1DoopMiguel2bDoopMiguel3b

KERKBALANS 2015

Actie Kerkbalans 2015: Mijn kerk in balans
Eind januari valt de brief van Actie Kerkbalans weer op de mat. De opbrengst van deze actie is het financiƫle fundament onder het werk van de kerk. Uw bijdrage is onmisbaar om onze rol in wijk en stad te kunnen vervullen. Doet u weer mee?
Meer informatie vindt u in de brief die u van de wijkgemeente heeft ontvangen en in ons wijkblad Open Ark Onderweg.
Pindeelt

Verbouwing

verbouwenbordGroot nieuws! De rechter heeft woensdag 14 januari uitspraak gedaan in de rechtszaak die tegen onze vergunning was aangespannen. De uitslag is dat het stadsdeel de vergunningen terecht verleend heeft en dat betekent dat wij afgelopen donderdag 15 januari met de sloop van de achterzijde van ons kerkgebouw konden beginnen. Onderstaande foto's geven hier een beeld van.
ark13ark16Ark6Ark7          
Ark9Ark11Ark12ark18ark21a     

Onze laatste kerkdienst in De Ark was op 23 maart 2014. We genieten sinds die tijd gastvrijheid in de Jan de Doperkerk, Poeldijkstraat 8, 1059 VM Amsterdam. Een aantal andere activiteiten vindt daar ook plaats, maar soms nemen we onze toevlucht tot De Drie Hoven, een verzorg- en verpleeginrichting vlak naast De Ark. De predikant en de pastor hebben tot eind maart 2015 werkruimte in De Schutse gekregen, Comeniusstraat 20. Zij zijn te vinden op de flexplekken 1 en 2.
De gehele renovatie zal naar wij hopen februari worden opgestart. Onder andere via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.