banner

Welkom in De Ark-Jacobuskapel

deuren

U vindt ons kerkgebouw - de Ark - midden in Slotervaart, achter het Sierplein. Na binnenkomst door de twee bijzondere bronzen deuren ontmoet u een warme, open en actieve gemeente die u van harte welkom heet.

Verbouwing

Binnenkort vindt een ingrijpende renovatie plaats van het kerkgebouw. De plattegrond van het gebouw zal opnieuw worden ingedeeld, waarbij de nevenruimten veel kleiner zullen worden door de geplande nieuwbouw, die gedeeltelijk ten koste van het huidige kerkgebouw zal gaan. Uiteraard worden alle ruimten opnieuw geschilderd en van nieuwe vloerbedekking voorzien.

Binnen enkele weken vanaf nu begint de sloop van de noordgevel, waarna de rest van de verbouwing een aanvang zal nemen. De laatste kerkdienst is gepland op 23 maart, daarna genieten we gastvrijheid in de Jan de Doperkerk, Poeldijkstraat 8, 1059 VM Amsterdam. De meeste activiteiten zullen ook plaatsvinden in de Jan de Doper, maar soms zullen we uitwijken naar De Drie Hoven, een verzorg- en verpleeginrichting vlak naast De Ark. Daar zullen ook de predikant en de pastor voorlopig hun werkruimten krijgen.
De gehele renovatie zal vermoedelijk een half jaar in beslag nemen. Onder andere via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vespers

vespers2014In de komende tijd vieren we op de woensdagavond in de veertigdagentijd met elkaar vespers. Vooraf aan deze vespers bent u uitgenodigd voor een sobere maaltijd. Het thema voor deze veertigdagenperiode: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. 
Bijzonder aan deze serie vespers is dat we - te beginnen met Aswoensdag in de Jan de Doper op 5 maart – iedere keer bij een andere geloofsgenootschap/kerk te gast mogen zijn. Dus in die zeven weken vieren we met 7 verschillende kerken/geloofsgroepen namelijk: Jan de Doper, de Ontmoeting, het Apostolisch Genootschap, het Leger des Heils, Fransciscaanse leefgemeenschap La Verna, de Opgang en wijzelf. Iedere keer mogen we gast zijn en één keer mogen we zelf gastheer/dame zijn. Bij lees meer staan 2 fotocollages van de bijeenkomst in La Verna
Lees meer over hoe en waar u zich kunt opgeven: